apstatyba.lt – specializuotas tinklalapis, skirtas statybos verslo atstovams ir visiems, besidomintiems statybų rinkos aktualijomis

VEI vertins atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginių montavimo darbų kokybę

VEI vertins atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginių montavimo darbų kokybę VEI vertins atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginių montavimo darbų kokybę

Siekdama užtikrinti tinkamą atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginių montavimo darbų kokybės priežiūrą, Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (VEI) nustatė tvarką, pagal kurią vertins atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginių montavimo darbų kokybę.

Pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 1V-59 patvirtinto Ataskaitų apie atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginių montavimo darbus pateikimo ir montavimo darbų kokybės patikros atlikimo tvarkos aprašo reikalavimus, energetikos darbuotojai, montuojantys (įskaitant paleidimą ir derinimą) nedidelės apimties (iki 100 kW vardinės atiduodamosios galios) biomasės katilus ir nemūrines krosnis, geotermines sistemas ir šilumos siurblius, saulės šviesos ir saulės šilumos energijos gamybos įrenginius, kasmet iki sausio 31 d. privalės VEI pateikti ataskaitas apie atliktus ir (arba) atliekamus atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginių montavimo darbus.

Iš kiekvienos ataskaitos VEI atrinks po vieną kiekvieno tipo atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginį ir atliks visų atrinktų įrenginių montavimo darbų kokybės patikrinimus. Apie numatytus patikrinimus raštu arba elektroniniu būdu bus informuojami ir įrenginių montuotojai, ir įrenginių savininkai (montavimo darbų užsakovai).

Atlikusi patikrinimą ir nustačiusi, kad montavimo darbai neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų, VEI teiks siūlymą sertifikavimo įstaigai, išdavusiai energetikos darbuotojo pažymėjimą įrenginius sumontavusiam specialistui, svarstyti dėl minėto pažymėjimo galiojimo sustabdymo ar galiojimo panaikinimo.

Tikimasi, kad šios priemonės padės užtikrinti tinkamą atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginių montavimo darbų kokybę.

2015-09-09. LR ENERGETIKOS MINISTERIJA.

Valstybinės energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (VEI) informacija. VEI vertins atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginių montavimo darbų kokybę. http://enmin.lrv.lt

 

Pasidalink: