ltzh-CNenfrdeplrues

apstatyba.lt – Architektūra – Projektavimas – Statyba. Besidomintiems statybų rinkos naujienomis!

Tinklalapio privatumo politika

Tinklalapio privatumo politika Tinklalapio privatumo politika

BENDROSIOS NUOSTATOS

Mes suvokiame ypatingą svarbą, tenkančią Jūsų asmens duomenų apsaugai, todėl renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų duomenis, kurie reikalingi vykdant mūsų veiklą. Asmens duomenis mes tvarkome teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

1. KAS YRA ŠIS DOKUMENTAS?

1.1. Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato privatumo sąlygas Jums naudojantis interneto svetaine www.apstatyba.lt (toliau – Tinklalapis) bei mūsų paskyromis socialiniuose tinkluose: „Facebook“ (apstatyba.lt), „Instagram“ (apstatyba.lt).

1.2. Atidžiai perskaitykite šią Privatumo politiką tam, kad sužinotumėte kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kur juos gauname bei kokios Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės.

1.3. Privatumo politika taikoma visiems asmenims, apsilankiusiems Tinklalapyje ir (ar) mūsų paskyrose socialiniuose tinkluose.

1.4. Jei naudojatės Tinklalapiu ar mūsų paskyromis socialiniuose tinkluose, vadinasi, Jūs perskaitėte ir sutikote su šia Privatumo politika ir joje nurodytais Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais, būdais bei tvarka. Jeigu Jūs nesutinkate su Privatumo politika, Svetaine ir mūsų paskyromis socialiniuose tinkluose naudotis Jūs negalite.

1.5. Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ – tai bet kokia informacija, pagal kurią galima Jus atpažinti – tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę. Asmens duomenimis yra pavardė, vardas, gimimo data, pašto ar e. pašto adresas, buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius, Jums būdingos savybės ir kt.

2. KAS MES?

2.1. www.apstatyba.lt (toliau – Tinklalapis) suteikia Jums galimybę susipažinti su Tinklalapyje publikuojama įvairaus pobūdžio informacija, reklama, skelbimais ir kita (toliau – Turinys). Turinys yra prieinamas kiekvienam asmeniui nemokamai ir gali būti naudojamas tik jo privatiems tikslams, vadovaujantis šiomis nuostatomis.

2.2. Naudojantis Tinklalapiu vartotojams suteikiama galimybė jame paskelbti bei peržiūrėti informaciją apie siūlomus, atstovaujamus, parduodamus, perkamus, mainomus, dovanojamus objektus šioje Privatumo politikoje nustatyta tvarka. Tinklalapio vartotojas yra asmuo, paskelbęs ar norintis peržiūrėti informaciją Tinklalapyje (toliau – Vartotojas). Privatumo politikoje yra privaloma Vartotojui. Vartotojas išreiškia savo sutikimą su Privatumo politika ir įsipareigojimą jų laikytis publikuodamas informaciją. Asmenys, nesutinkantys bent su viena Privatumo politikos, neturi teisės tapti Vartotojais.

Sutikimas naudoti: Jūs sutinkate, kad naudositės Tinklalapiu tik šioje Privatumo politikoje leidžiamu būdu. Jei nesutinkate su šia Privatumo politika, prašome nenaudoti Tinklapio.

2.3. Tinklalapis ir jame esanti informacija yra valdomi įmonės UAB „ADMONITA“ (į/k: 304916723). Visais klausimais dėl turinio galima kreiptis kategorijoje „Kontaktai” nurodytais telefonais ar elektroniniu paštu: [email protected]

2.4. Remiantis teisės aktų nuostatomis, mes esame Jūsų asmens duomenų valdytojas.

3. KOKIŲ PRINCIPŲ LAIKOMĖS?

3.1. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes:

a) laikysimės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR, reikalavimų;

b) tvarkysime Jūsų asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;

c) rinksime Jūsų asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkysime su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;

d) imsimės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;

e) laikysime juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;

f) neteiksime asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų, išskyrus atvejus, nurodytus Privatumo politikoje ar taikytinuose teisės aktuose;

f) užtikrinsime, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

4. KAIP MES RENKAME JŪSŲ DUOMENIS?

4.1. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis gautus šiais būdais:

a) kai Jūs asmens duomenis pateikiate mums. Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis ir kitą informaciją, naudodamiesi Tinklalapiu lankydamiesi mūsų paskyrose socialiniuose tinkluose, parašydami mums ar bendraudami su mūsų komanda, pateikdami savo nusiskundimus ir (ar) užklausas, komentarus, ar kt. Informuojame, jog Jums susisiekus su mumis raštu ar el. paštu – išsaugosime susirašinėjimo duomenis.

b) kai Jūs naudojatės mūsų Tinklalapiu ir (ar) mūsų paskyromis socialiniuose tinkluose. Kai Jūs naudojatės mūsų Tinklalapiu ir (ar) lankotės mūsų paskyrose socialiniuose tinkluose, tam tikra informacija (pvz., interneto adresas (IP), naudojamos internetinės naršyklės tipas, amžius, apsilankymų skaičius, peržiūrėti interneto puslapiai, laikas, praleistas interneto Svetainėje, internetinis šaltinis, iš kurio Jūs atėjote, informacija apie naudojamą įrenginį, kalba, šalis, interneto tiekėjas ir pan.) yra renkama automatiškai;

c) kai Jūsų asmens duomenis gauname iš kitų asmenų teisės aktų ir (ar) šios Privatumo politikos nustatyta tvarka.

5. KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS IR KOKIAIS TIKSLAIS MES TVARKOME?

5.1. Jūsų asmens duomenis mes tvarkome šiais tikslais:

a) registravimosi, identifikavimo ir paslaugų Tinklalapyje teikimo tikslu. Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis, kai registruojatės (susikuriate paskyrą) Tinklalapyje ir naudojatės Tinklalapio funkcijomis. Šiuo tikslu tvarkome šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė, el. pašto adresas, miestas, gyvenamas adresas, telefono numeris.

Šiam tikslui Jūsų asmens duomenis mes gauname iš Jūsų pačių, kai Jūs registruojatės (susikuriate paskyrą) Tinklalapyje ir naudojatės Tinklalapio funkcijomis.

Šiuo tikslu tvarkomus Jūsų asmens duomenis mes niekam perduodame ir neteikiame.

Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis tvarkome tol, kol Jūs pats nepanaikinate savo paskyros mūsų Tinklalapyje.

b) Tiesioginės rinkodaros tikslu. Gavę Jūsų sutikimą ir siekdami pateikti Jums naujienlaiškius, pasiūlymus ir informaciją apie mūsų, su mumis susijusių asmenų ir partnerių paslaugas ir (ar) prekes, ar kitą informaciją, tobulindami savo paslaugas, mes tvarkome Jūsų asmens duomenis. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, e. pašto adresas, duomenys apie Svetainėje užsakytas paslaugas, Jums pateiktų asmeninių pasiūlymų istorija ir informacija apie pasinaudojimą jais.

Šiam tikslui Jūsų asmens duomenis mes gauname iš Jūsų pačių, surenkame Jums naudojantis Tinklalapiu.

Šiuo tikslu tvarkomus Jūsų asmens duomenis mes perduodame (teikiame), naujienlaiškių siuntimo paslaugas teikiančioms įmonėms, informacinių verslo valdymo sistemų, Tinklalapio administravimo paslaugas teikiančioms įmonėms.

Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis tvarkome 2 metus nuo Jūsų sutikimo gauti naujienlaiškius, pasiūlymus ir informaciją davimo mums dienos, nebent Jūs atšaukiate sutikimą anksčiau..

c) Tinklalapių tobulinimo bei geresnių ir labiau pritaikytų paslaugų ir (ar) paslaugų pasiūlymo tikslu. Jūsų asmens duomenis, tame tarpe ir asmens duomenis bei slapukus, kuriuos gauname Jums naudojantis mūsų Tinklalapiu ir (ar) Jums lankantis mūsų paskyrose (socialiniuose tinkluose), mes naudojame siekdami tobulinti ir vystyti Svetainę bei pasiūlyti geresnes ir labiau Jums pritaikytas mūsų paslaugas.

Šiam tikslui mes naudojame iš Jūsų gautus, Jums naudojantis Tinklalapyje sukurtus ir (ar) iš kitų asmenų gautus asmens duomenis.

d) mūsų veiklos kokybės kontrolės bei naudojimosi Tinklalapių ir (ar) paskyros (-ų) socialiniuose tinkluose funkcionalumu užtikrinimo tikslu. Kai Jūs susisiekiate ar bendraujate su mumis atvykę į mūsų padalinius ar ryšio priemonėmis, mes tvarkome telefonu, el. paštu, per Tinklalapį ar kitaip vykusios komunikacijos informaciją. Šiuo tikslu mes tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, gyvenamoji vieta (adresas), nusiskundimo ir (ar) užklausos turinys, telefono numeris, kreipimosi į mus data ir laikas, komunikacijos informacija, norimo išviešinti komentaro turinys.

Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis mes gauname iš Jūsų pačių, vykdydami užklausą ar analizuodami skundą asmens duomenis galime sukurti patys

e) kitais tikslais, kurie numatyti mūsų Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse ir (ar) kituose vidiniuose dokumentuose, kai Jūsų asmens duomenis mus įpareigoja tvarkyti teisės aktai arba egzistuoja teisėtas interesas ar kiti teisės aktuose numatyti asmens duomenų teisėto tvarkymo pagrindai.

5.2. Mes neprašome pateikti ir netvarkome Jūsų specialiųjų kategorijų asmens duomenų, atskleidžiančių Jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, taip pat sveikatos duomenų arba duomenų apie Jūsų lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją. Tuo atveju, jeigu Jūs naudojantis Svetaine, ar kitu būdu (raštu, e. paštu, telefonu) mums pateiktumėte šiuos duomenis, bus laikoma, kad šie duomenys buvo pateikti Jūsų sutikimu.

6. AR MES NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS TIESIOGINĖJE RINKODAROJE?

6.1. Gavę Jūsų sutikimą mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tam, kad pateiktume Jums naujienlaiškius, pasiūlymus ir informaciją apie mūsų, su mumis susijusių asmenų ir partnerių paslaugas ir (ar) prekes, kurie, mūsų nuomone, galėtų Jus dominti. Vis dėlto, Jūsų asmens duomenis šiam tikslui naudosime tik Jums papildomai su tuo sutikus.

6.2. Šiuo tikslu mes tvarkome Jūsų asmens duomenis nurodytus Privatumo politikos 5.1 punkte.

6.3. Suteikdami teisę tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu Jūs taip pat suteikiate leidimą mums šiuo tikslu susisiekti su Jumis atitinkamomis ryšio priemonėmis (pvz. e. paštu, telefonu, trumposiomis (SMS)) žinutėmis ar kitomis komunikacijos priemonėmis (pvz. Skype, Viber ir kt.).

6.4. Mes galime sujungti turimą informaciją apie Jus su trečiųjų asmenų turima informacija.

6.5. Jei Jūs duodate sutikimą naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, mes galime panaudoti Jūsų asmens duomenis savo tinklalapių, reklamos ir rinkos tyrimų efektyvumui analizuoti ir gerinti bei kitais įmonės rinkodaros bei pardavimo tikslais. Tokiu atveju mes naudosime nuasmenintus Jūsų duomenis.

6.6. Net jei davėte sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, šį sutikimą galite bet kada lengvai atšaukti visiems ar daliai asmens duomenų tvarkymo veiksmų. Tam Jūs galite:

a) paspausdami naujienlaiškio atsisakymo nuorodą pačiame naujienlaiškyje, arba

b) atsiųsti mums prašymą el. paštu [email protected] Tam, kad galėtume Jus identifikuoti, prašyme prašome aiškiai nurodyti savo vardą, pavardę, el.pašto adresą ir kitus registracijos duomenis (jei yra). Jei mums kils pagrįstų abejonių dėl tapatybės, mes galime paprašyti pateikti papildomų tapatybę įrodančius dokumentų.

6.7. Jei Jūs atšauksite savo sutikimą, mes pasistengsime kuo greičiau nutraukti Jūsų asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu.

7. KAIP MES NAUDOJAME SLAPUKUS?

7.1. Mes renkame informaciją apie Jus naudodami slapukus (angl. cookies) ir panašias technologijas. Slapukai yra maži failai, kurie laikinai įrašomi į Jūsų įrenginio standųjį diską ir leidžia atpažinti Jus per kitus apsilankymus Svetainėje, išsaugoti asmens naršymo istoriją, parinktis, pritaikyti turinį, pagreitina Svetainėje vykdomas paieškas, sukuria patogią ir draugišką Svetainės aplinką, pateikia ją efektyviau ir patikimiau. Slapukai – įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina naudojimąsi tinklalapiu.

7.2. Slapukais mes galime rinkti šią informaciją: IP adresas, naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų Svetainėje skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai, laikas, praleistas Svetainėje, demografiniai duomenys ir, jei atvykote į Svetainę iš trečiosios šalies tinklalapio – puslapio URL nuoroda.

7.3. Slapukais gaunamą informaciją mes naudojame šiais tikslais:

a) kad užtikrintume Tinklalapio funkcionalumą (pvz., kad Jūs galėtumėte naudotis Tinklalapio įasmeninimu);

b) kad galėtume Tinklalapį tobulinti ir vystyti taip, kad ji dar geriau atitiktų Jūsų poreikius;

c) paslaugų plėtrai ir naudojimosi Tinklalapiu analizei;

d) tiksliniam rinkodaros orientavimui.

7.4. Mes galime, nepažeisdami teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie Jus kitomis priemonėmis (pvz., informacija apie naudojimąsi Svetaine apjungti su Jūsų pateiktais asmens duomenimis).

7.5. Tinklalapyje gali būti naudojami tokie slapukai:

a) techniniai slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini Tinklalapio veikimui;

b) funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie nors ir nėra būtini Tinklalapio veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį;

c) analitiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami Tinklalapio lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai;

d) tiksliniai arba reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informacija, kuri galėtų Jus sudominti;

e) socialinių tinklų slapukai – tai slapukai, kurie būtini norint savo socialinio profilio paskyroje naudoti Tinklalapio informaciją.

7.6. Visa informacija apie Tinklalapyje naudojamus slapukus, jų paskirtį, galiojimą bei naudojamus duomenis pateikiama žemiau:

 

Slapuko pavadinimas

Galiojimo terminas

Informacija apie slapuko naudojimą

__cfduid

1 metai

Slapukas, skirtas patikimam interneto svetainės srautui identifikuoti, kuris neįrašo naudotojo asmeninių duomenų.

frontend

frontend_cid

Iki interneto svetainės lango uždarymo

Slapukai, naudojami www.apstatyba.lt svetainės veikimui.

_ga

IDE

2 metai

„Google“ slapukas, kuris renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.

_gid

ads/user-lists/#

ads/ga-audiences

collect

Iki interneto svetainės lango uždarymo

„Google“ slapukas, kuris renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.

test_cookie

Iki interneto svetainės lango uždarymo

„Google“ slapukas, kuris nustato ar leidžiate naudoti slapukus savo naršyklėje.

_gat

Iki interneto svetainės lango uždarymo

„Google“ slapukas, kuris naudojamas nustatyti naujas sesijas / apsilankymus.

fr

3 mėnesiai

„Facebook“ slapukas, kuris renka informaciją apie vartotojo elgseną ir naudojamas pakartotinei rinkodarai.

tr

Iki interneto svetainės lango uždarymo

„Facebook“ slapukas, kuris renka informaciją apie vartotojo elgseną ir naudojamas pakartotinei rinkodarai.

zte#

Iki interneto svetainės lango uždarymo

Naudojamas įrankio „Zendesk“, kuris nustato įrenginius, tarp skirtingų pokalbių sesijų.

AWSALB

6 dienos

Naudojamas įrankio „Zendesk“, kuris palaiko pokalbių sesijas.

__zlcmid

1 metai

Naudojamas įrankio „Zendesk“, kuris identifikuoja įrenginį, iš kurio jungiamasi sesijos metu.

7.7. Sutikimą naudoti slapukus Jūs galite duoti šiais būdais:

a) neištrindami jų ir (ar) nepakeisdami savo interneto naršyklės nustatymų taip, jog ji nepriimtų slapukų;

b) Tinklalapyje pateiktoje nuorodoje (juostelėje) apie slapukus paspaudę žymą „Sutinku“;

7.8. Jūs gali bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus. Tai padaryti Jūs galite pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų. Kaip tai padaryti priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės. Išsamią informaciją apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes rasite adresu http://AllAboutCookies.org arba http://google.com/privacy_ads.html

7.9. Kai kuriais atvejais, ypač techninių ir funkcinių slapukų išjungimas, nesutikimas su slapukais ar jų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų Tinklalapio funkcijų veikimą, blokuoti prieigą prie Tinklalapio.

8. KAM MES TEIKIAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

8.1. Mes garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik vadovaudamiesi šia Privatumo politika ar taikytinais teisės aktais. Tačiau mes pasiliekame teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtumėme tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to mūsų pareikalautų teisėtai veikiančios teisėsaugos institucijos ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos.

8.2 Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis įmonėms, padedančioms mums vykdyti veiklą, taip pat tiesioginę rinkodarą. Iš tokių partnerių mes reikalaujame, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi tik pagal mūsų duotus nurodymus ir galiojančius Jūsų duomenų apsaugą užtikrinančiais teisės aktais. Su šiais asmenimis mes sudarome sutartis, kurios įpareigoja šalis griežtai laikytis asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

8.3 Mūsų surinktus duomenis apie Jus galime atskleisti šioms trečiosioms šalims:

a) trečiosioms šalims paslaugų teikėjams (pvz. techninių paslaugų teikėjams vykdant mūsų sutartis su šiais paslaugų teikėjais, įskaitant paslaugų vykdymą dėl naujienlaiškių siuntimo ar kitų rinkodaros veiksmų atlikimo);

b) trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, kurių paslaugomis paprastai naudojamės duomenų saugojimo, telekomunikacijų ir svetainės prieglobos tikslais;

c) kitiems Privatumo politikoje nurodytiems asmenims.

8.4. Aukščiau nurodytų paslaugų teikėjų galimybė naudoti Jūsų duomenis yra ribota – jie negali šių duomenų naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.

8.5. Asmenų ir jų kategorijų, kuriems mes perduodame Jūsų asmens duomenis, sąrašas (nebaigtinis) pateiktas šių Privatumo politikos 5.1. punkte atskirai kiekvienam asmens duomenų naudojimo tikslui.

9. KIEK LAIKO MES SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

9.1. Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

9.2. Mes siekiame nesaugoti pasenusių, neaktualių asmens duomenų, todėl juos atnaujinus yra saugoma tik aktuali informacija. Istorinė informacija yra saugoma, jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba mūsų veiklai vykdyti.

9.3. Privatumo politikos 5.1 punkte atskirai kiekvienam asmens duomenų naudojimo tikslui nurodyti Jūsų asmens duomenų saugojimo terminai.

10. KAIP MES SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

10.1. Duomenys, kuriuos renkame iš Jūsų, bus Europos Sąjungos (ES) teritorijoje, bet gali būti perduoti ar saugomi ir už ES ribų. Juos taip pat gali tvarkyti mūsų ar mūsų tiekėjų personalas, dirbantis už ES ribų. Perduodami Jūsų duomenis už ES ribų atliksime visus reikiamus veiksmus, kad užtikrintume, jog Jūsų duomenys yra tvarkomi saugiai ir laikantis šios Privatumo politikos.

10.2. Deja, informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors mes labai stengiamės apsaugoti Jūsų asmens duomenis, negalime užtikrinti duomenų saugumo, kai Jūs perduodate duomenis į Tinklalapį – Jūs prisiimate su duomenų perdavimu į Svetainę susijusią riziką. Kai gausime Jūsų duomenis, taikysime griežtas procedūras ir saugumo priemones, kad Jūsų duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėtos prieigos.

10.3. Jei susiklostytų mažai tikėtinos aplinkybės ir mes sužinotume, apie Jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimą, kuris gali kelti didelę grėsmę Jūsų teisėms ar laisvėms, nedelsdami Jus informuosime vos tik apie tai sužinoję ir nustatę, prie kokios informacijos buvo gauta prieiga.

11. IŠORINĖS SVETAINĖS

11.1. Tinklalapyje yra pateikta nuorodų į išorinius Tinklalapius– mūsų verslo partnerių Tinklalapius ar Tinklalapius, kuriose reklamuojamos paslaugos ir (ar) prekės. Sekdami pagal tokias nuorodas į kurią nors iš Tinklalapių, atkreipkite dėmesį į tai, kad šio Tinklalapio ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas ir mes neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimų už šias politikas ar už šiuose Tinklalapiuose ar teikiant paslaugas renkamus asmens duomenis, pavyzdžiui, kontaktinius ar vietos duomenis. Peržiūrėkite šias politikas prieš pateikdami asmens duomenis šiuose Tinklalapiuose ar naudodamiesi bet kokiomis paslaugomis.

12. KOKIAS TEISES JŪS TURITE?

12.1. Tvarkant asmens duomenis, mes užtikriname Jūsų teises pagal BDAR bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Kaip asmens duomenų subjektas Jūs turite šias teises:

a) žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

b) susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome;

c) reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;

d) reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;

e) reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;

f) nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;

g) reikalauti sustabdyti (išskyrus saugojimą) Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei vyksta ginčai ar reikia patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, duomenų tikslumą, taip pat tais atvejais, kai mums nebereikia Jūsų asmens duomenų, bet Jūs nenorite, kad mes juos sunaikintume;

h) reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.

12.2. Mes stengsimės garantuoti Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimą ir sudaryti visas sąlygas šioms teisėms efektyviai įgyvendinti, tačiau mes pasiliekame teisę nevykdyti Jūsų reikalavimų, kai reikia užtikrinti:

a) mums nustatytų teisinių pareigų vykdymą;

b) valstybės saugumą ar gynybą;

c) viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;

d) svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;

e) tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;

f) Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

12.3. Su Jūsų teisių įgyvendinimu susijusius reikalavimus Jūs mums galite teikti asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Gavę Jūsų kreipimąsi, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją.

12.4. Gavę Jūsų reikalavimą, mes Jums atsakysime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų reikalavimo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.

12.5. Jei manysime esant būtina, mes sustabdysime Jūsų duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išspręstas Jūsų prašymas. Jums teisėtai atšaukus duotą sutikimą, mes nedelsiant bet ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus šios Privatumo politikos 12.2 punkte ir teisės aktų nustatytus atvejus, t. y. kai mus įpareigoja toliau tvarkyti Jūsų duomenis galiojantys teisės aktai, mums tenkančios teisinės prievolės, teismų sprendimai ar mums duoti privalomi institucijų nurodymai.

12.6. Atsisakę vykdyti Jūsų reikalavimą, mes aiškiai nurodysime tokio atsisakymo pagrindą.

12.7. Nesutikdami su mūsų veiksmais ar atsakymu į Jūsų kreipimąsi, Jūs mūsų veiksmus ir sprendimus galite skųsti kompetentingai valstybinei institucijai.

13. KAM JŪS GALITE PATEIKTI SKUNDĄ?

13.1. Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto duomenų tvarkymo, pateikite jį raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos, pasinaudodami šios politikos pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis. Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.

13.2. Jei manote, kad vadovaujantis BDAR Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis galite rasti inspekcijos svetainėje (www.ada.lt). Nors, visų pirma, mes siekiame operatyviai ir taikiai išspręsti visus ginčus kartu su Jumis.

14. TINKLALAPIO AUTORINĖS TEISĖS

14.1. Tinklalapyje esanti raidinė santrumpa apstatyba.lt ir logotipas yra prekių ženklai, kurių savininkų išimtines teises saugo Lietuvos Respublikoje galiojantys įstatymai ir kiti teisės aktai. Be UAB „ADMONITA“ išankstinio rašytinio sutikimo draudžiama naudoti svetainėje esančią informaciją, ženklus, logotipus ir žymenis bet kuriuo Lietuvos Respublikos Prekių ženklų įstatymo, Lietuvos Respublikos Konkurencijos įstatymo ir kitų teisės aktų draudžiamu būdu ar forma.

14.2. Tinklalapis pasilieka visas autorines teises ir kitas nuosavybės teises į bet kokį Tinklalapio Turinį, Tinklalapio dizainą (layout) ir naudojamą programinę įrangą.

14.3. Perspausdindami, cituodami ar kitaip platindami Tinklalapyje skelbiamą Turinį Jūs turite gauti mūsų sutikimą ir įdėti nuorodą į šaltinį (mūsų logotipą ir nuorodą www.apstatyba.lt).

14.4. Draudžiama keisti arba šalinti iš Turinio informaciją apie autorines teises, prekinius ženklus ar patentus.

14.5. Tuo atveju, jei patalpinate Tinklalapyje tam tikrą informaciją (reklamą, nuorodas, naujienas, komentarus, skelbimus, nuotraukas, video ar kitą informaciją), Jūs tuo pačiu suteikiate mums neišimtinę, visur ir visam laikui galiojančią teisę šį turinį bet kokiu būdu naudoti, kopijuoti, padaryti jį viešai prieinamu ar išimti iš Tinklalapio.

15. INFORMACIJOS, INFOPUSLAPIŲ  TALPINIMO, PRIEŽIŪROS IR ATSAKOMYBĖS NUOSTATOS

15.1. Įmonės Infopuslapis privalo būti patalpintas rubrikoje „Įmonių kataloge“ prie įmonei tinkamų veiklos sričių.

15.2. Viename Infopuslapyje leidžiama paskelbti tik 1 (vieną) įmonę.

15.3. Infopuslapiuose draudžiama naudoti beprasmius simbolius siekiant skelbimą pateikti ryškiau ir taip atkreipti vartotojų dėmesį. Antraštė turi būti aiški ir trumpa, jos tikslas apibūdinti įmonę ar siūlomą prekę/paslaugą.

15.4. Vartotojams draudžiama pateikti tikrovės neatitinkančios informacijos. Pateikdamas duomenis, Vartotojas patvirtina ir garantuoja, kad pateikta informacija yra tikra, tiksli ir išsami. Infopuslapyje talpinamos įmonės pavadinimas ir veiklos sritys turi atitikti tikrovę, įmonė turi būti registruota ir teikti aprašomas paslaugas ar parduoti aprašomas prekes.

15.5. Infopuslapis savo turiniu, forma, vizualia kompozicija, menama prasme negali prieštarauti visuotinai pripažintoms etikos ar moralės normoms ir/ar galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams, neturi kurstyti diskriminacijos ar nesantaikos bet kokiu pagrindu.

15.6. Draudžiama naudotis Tinklalapiu neteisėtais ar netinkamais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokio turinio pateikimą, publikavimą, siuntimą ir/ar laikymą Internetinėje svetainėje, kuris: pažeistų bet kokias intelektinės nuosavybės teises (autorių, prekės ženklų, dizaino ir pan.); būtų įžeidžiantis, šmeižiantis, diskriminuojantis bet kurį asmenį ar kitaip pažeistų bet kurio asmens teisę į atvaizdą, vardą, privatumą (telefono numeriai, adresai, asmens kodas ir t.t.) ar garbę ir orumą; keltų grėsmę Tinklalapio ar jos duomenų bazės saugai (programos ar dokumentai su virusais ir t.t.); pažeistų bet kuriuos teisės aktus.

15.7. Infopuslapis gali būti iliustruotas fotografijomis, kurios privalo vaizduoti aprašomą objektą. Draudžiama siūlomo objekto fotografijų vietoje patalpinti kokių nors grafinių vaizdų/raidžių/skaitmenų (kaip antai logotipų, ranka rašytų užrašų, telefono numerių, pavardžių) arba fotografijų derinio su grafiniais vaizdais/raidėmis/skaitmenimis arba pakeisti fotografijas tokiu būdu, taip pat fotografijose draudžiama vaizduoti asmenis. Patalpindamas fotografijas, Vartotojas patvirtina, kad jis turi teisę naudoti fotografijas ir šis naudojimas nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių.

15.8. Patalpindamas Infopuslapį, Vartotojas patvirtina, kad jis turi teisę naudoti fotografijas, logotipą ar kt. ir šis naudojimas nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių. Vartotojas prisiima visą atsakomybę už jo turinio atitikimą Nuostatų sąlygoms. Vartotojas privalo laikytis tinklapyje nurodomų informacijos patalpinimo instrukcijų ir šių Nuostatų.

15.9. UAB „ADMONITA“ turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai atmesti Vartotojo registraciją, Infopuslapį ar kitą informaciją arba be įspėjimo ją pašalinti iš Tinklalapio duomenų bazės, taip pat ištrinti Taisyklių ar Lietuvos Respublikos teisės aktų neatitinkančias fotografijas, logotipus ar pan. UAB „ADMONITA“ pasilieka teisę redaguoti turinį, kai yra pažeidžiamos šios Nuostatos ar teisės aktai. Pasibaigus patalpintos informacijos ar registracijos galiojimo laikotarpiui – Infopuslapis, Skelbimai ar kita Vartotojo informacija yra negrįžtamai ištrinami iš sistemos. UAB „ADMONITA“ pasilieka teisę redaguoti turinį, kai yra pažeidžiamos šios Nuostatos ar teisės aktai.

16. GARANTIJOS ATSAKOMYBĖ

16.1. UAB „ADMONITA“ stengiasi užtikrinti sklandų Tinklalapio veikimą, tačiau nesuteikia vartotojams jokių garantijų dėl Tinklalapio nepertraukiamo funkcionavimo ir nuolatinio prieinamumo. Mes pasiliekame teisę bet kada be išankstinio įspėjimo apriboti arba nutraukti Tinklalapio ar tam tikros jo dalies veikimą. UAB „ADMONITA“ neprisiima atsakomybės dėl Tinklalapio ar jos duomenų bazės sutrikimo ar dėl nuostolių Vartotojams ar tretiesiems asmenims, kilusių dėl techninių priežasčių ir/ar sunkumų ar kitokių įvykių, kurių Tiekėjas negali kontroliuoti ar įtakoti ir dėl kurių Vartotojas negali naudotis Tinklalapiu (internetinio ryšio nutrūkimas, kompiuterinės įrangos, telekomunikacijų įrangos ar kitos įrangos gedimas ir t.t.).

16.2. UAB „ADMONITA“ neatsako už Tinklalapio Turinyje galinčius pasitaikyti netikslumus ar kitokias klaidas. Mes galime atlikti pakeitimus ar pataisymus bet kuriuo metu.

16.3. UAB „ADMONITA“ neatsako už paskelbtos ir publikuojamos Tinklalapyje informacijos pobūdį, turinį, reklamą, logotipus ar grafinę medžiagą, parduodamas, siūlomas prekes, produktus ir paslaugas, informacijos teisingumą, ir atitikimą, aprašomų produktų ir paslaugų kokybę ir už padarinius, atsirandančius dėl pasinaudojimo ar nepasinaudojimo jų reklama, paskelbtos informacijos autorines teises už  bet kurios informacijos teisingumą ar teisėtumą. UAB „ADMONITA“ neatsako už jokią žalą, padarytą Vartotojui ar tretiesiams asmenims, kompiuterinei sistemai. UAB „ADMONITA“ neprisiima atsakomybės už nuostolius, kurie gali susidaryti dėl skelbimuose nurodytos informacijos ir/ar fotografijų naudojimo. UAB „ADMONITA“ nesiūlo, neparduoda ir neprisiema jokios atsakomybės už prekes, paslaugas ar produktus.

16.4. Naudodami Tinklalapį Jūs sutinkate ir pripažįstate, kad bet koks Tinklalapio Turinys, kurį Jūs skaitote ar parsisiunčiate, yra išimtinai pasirinktas Jūsų nuožiūra bei rizika, ir tik Jūs atsakote už dėl to patirtą žalą.

16.5. Tiek, kiek leidžia imperatyvios įstatymų normos, mes neatsakome už bet kokius tiesioginius ir/ar netiesioginius nuostolius, kuriuos gali patirti vartotojai ar tretieji asmenys dėl Tinklalapyje pateikiamo Turinio, dėl Tinklalapio veikimo sutrikimų ar trečiųjų asmenų Tinklalapyje patalpintos informacijos teisingumo bei teisėtumo.

16.6. Tais atvejais, kai Tinklalapyje yra patalpintos nuorodos į kitus tinklalapius, mes neatsakome už juose pateiktos informacijos turinį, tokių tinklalapių neprižiūrime, jų neatstovaujame ir nekontroliuojame. UAB „ADMONITA“ nėra atsakingas už tokių interneto svetainių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo metodus.

16.7. Bet kokia šioje svetainėje pateikta informacija, įskaitant bet kokią finansinę informaciją, yra skirta tik informaciniams tikslams. UAB „ADMONITA“ negarantuoja dėl pateiktos informacijos visapusiškumo, patikimumo ar tikrumo, taip pat neįsipareigoja ir pareiškia nesantis susaistytas kokių nors sutartinių ar įstatyminių prievolių, kurios gali atsirasti dėl svetainėje pateiktos informacijos galimo klaidingumo, trūkumų ar neatitikimų. UAB „ADMONITA“ neįsipareigoja taisyti nurodytų informacijos trūkumų ar pildyti trūkstamų duomenų, išskyrus atvejus, kai tai imperatyviai nustato Lietuvos Respublikoje galiojantys įstatymai ar kiti teisės aktai. Svetainės savininkas pasilieka teisę bet kuriuo metu reklamuoti, keisti ar ištrinti svetainėje esančią informaciją.

17. KAIP BUS KEIČIAMA ŠI PRIVATUMO POLITIKA?

17.1. Visi mūsų Privatumo politikos pokyčiai bus skelbiami Tinklalapyje. Esant poreikiui, Jums apie juos pranešime. Naujos Privatumo politikos sąlygos taip pat gali būti pateiktos Tinklalapyje ir Jums gali reikėti jas perskaityti ir su jomis sutikti tam, kad galėtumėte toliau naudotis tinklalapiu ir (ar) mūsų paslaugomis.

18. KITA

18.1. UAB „ADMONITA“ turi teisę be išankstinio perspėjimo šalinti vartotojų įkeltą ir šias Nuostatas, trečiųjų asmenų teisėtus interesus ar Lietuvos Respublikos teisės aktus pažeidžiančią informaciją. Esant Lietuvos Respublikos teisės aktų pažeidimo požymiams ar teisėtiems teisėsaugos institucijų reikalavimams, mes perduodame visą turimą informaciją apie vartotoją atitinkamoms teisėsaugos institucijoms

18.2. Jei turite pageidavimų, pretenzijų ar klausimų, susijusių su Tinklalapiu, prašome rašykite šiuo elektroninio pašto adresu: [email protected]

Pasidalink: