ltzh-CNenfrdeplrues

apstatyba.lt – Architektūra – Projektavimas – Statyba. Besidomintiems statybų rinkos naujienomis!

Statybų objektuose ir viešojo maitinimo įstaigose – VMI ir VDI vizitavimai

Statybų objektuose ir viešojo maitinimo įstaigose – VMI ir VDI vizitavimai Statybų objektuose ir viešojo maitinimo įstaigose – VMI ir VDI vizitavimai

Statybų objektuose ir viešojo maitinimo įstaigose – VMI ir VDI vizitavimai. 2014 m. lapkričio 20 d. Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) ir Valstybinė darbo inspekcija (toliau – VDI) vizitavo statybų ir viešojo maitinimo sektorių objektus. Didžiuosiuose Lietuvos miestuose buvo vykdoma apie 20 statybų aikštelių ir apie didesniųjų 15 kavinių bei restoranų stebėsena, inspektoriams padėjo kolegos iš policijos komisariatų.

„Mokesčių mokėtojų veiklos vykdymo vietų vizitavimas yra įprasta kontroliuojančių institucijų darbo praktika, naudojama visame pasaulyje, kadangi ne visas grėsmes mokesčių mokėtojų veikloje galima nustatyti tik analizuojant apie mokesčių mokėtojus turimus duomenis. Kaip rodo, pavyzdžiui Olandų mokesčių administratoriaus, ypatingai išplėtojusio ir „horizontalaus monitoringo" praktiką,  patirtis, tai pasiteisina", - sako VMI viršininko pavaduotojas Artūras Klerauskas, pažymėdamas, kad vizitavimų ir stebėsenos tikslas – ne bėgiojančių „nelegalų" skaičius, o prevencija ir informacijos surinkimas apie rangovus, subrangovus, deklaruojamą bei tikrąjį darbo laiką, gyventojų, neteisėtai dirbančių pagal verslo liudijimą skaičius ir t.t.

Statybos ir maitinimo sektorius kaip vienus rizikingiausių nelegalaus ar nedeklaruoto darbo apraiškoms atsirasti įvardija ir VDI. „Bendri inspektavimai leis operatyviai ir visapusiškai įvertinti inspektuojamų objektų situaciją, patikrinti daugiau ūkio subjektų, – teigia VDI vadovas Gintaras Čepas. – Manau, tai bus veiksminga tiek drausminė, tiek prevencinė priemonė".

Stebėsenos veiksmai, atliekami kartu su kolegomis iš VDI, bus vykdomi ir kituose verslo sektoriuose.

Didžiuosiuose miestuose statybų ir viešojo maitinimo objektai pasirinkti naudojant atsitiktinę atranką, todėl nereikėtų jų vertinti kaip rizikingiausių. VMI primena, kad rizikingi mokesčių mokėtojai griežtiems kontrolės veiksmams atrenkami trejopai: atliekant turimos informacijos analizę, gaunant pranešimus apie mokestinius pažeidimus iš gyventojų ir įmonių bei atliekant stebėseną ir vizitavimus.

 „Statybos objektai bei viešojo maitinimo įstaigos pirmiesiems vizitavimams pasirinkti neatsitiktinai: VMI pasitikėjimo telefonu 1882 gaunamų pranešimų dinamika rodo, kad neigiamos informacijos apie šiuos sektorius VMI gauna bene daugiausiai, juos „lenkia" tik gamybos ir prekybos verslas. Iš viso nuo 2006 metų, kai pradėjo veikti vieningas pasitikėjimo telefono numeris 1882, apie statybos ir viešojo maitinimo sektorius VMI sulaukė per 4 tūkstančius pranešimų apie mokestinius pažeidimus", - pasakoja A. Klerauskas, pridurdamas, kad visame pasaulyje statybos pramonė laikoma sritimi, kuriai būdinga didelė,  pajamų apskaitymo ir mokesčių vengimo bei nelegalaus darbo rizika.

Vykdant statybos ir prekybos statybinėmis medžiagomis sektoriaus kontrolę, dažniausiai nustatomi pažeidimai:

Darbuotojams mokamas buhalterinėje apskaitoje neapskaitytas darbo užmokestis vokuose;

Darbuotojai įdarbinami darbui tariamai ne pilną darbo dieną, darbdaviai vietoje darbo sutarčių sudaro sutartis su tariamai individualią veiklą vykdančiais asmenimis;

Mokėtojai į PVM atskaitą įtraukia PVM sumas apie ūkines operacijas, kurios nurodytomis sąlygomis realiai neįvyko arba įvyko ne tomis sąlygomis, kurios nurodytos dokumentuose;

Neapskaitomos gautos pajamos, pardavus statybos objektus.

Per 2013 m. VMI patikrino beveik tūkstantį statybos ir prekybos statybinėmis medžiagomis sektoriuje veiklą vykdžiusių įmonių. Kontrolės veiksmų metu buvo nustatyta papildomai į biudžetą mokėtina/tikslintina deklaracijose beveik 13 mln. Lt mokesčių bei su jais susijusių sumų. 2014 m. I-III ketv. statybos sektoriuje atlikta 380 kontrolės veiksmų, nustatyta (apskaičiuota) beveik 12 mln. Lt papildomai mokėtina/ deklaracijose tikslintina mokesčių suma.

2013 m. viešojo maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse VMI atliko 893 kontrolės veiksmus, bei nustatė  3,3 mln. Lt nesumokėtų mokesčių. 2014 m. I-III ketv. Šio sektoriaus įmonėse VMI atliko  635 kontrolės veiksmus bei nustatė beveik 13 mln. litų nesumokėtų mokesčių.

Iš viso VMI praėjusiais metais nustatė beveik 300 mln. litų nesumokėtų mokesčių, o šiemet– beveik 430 mln. litų.

Valstybinė darbo inspekcija nelegalaus darbo prevencijos tikslais pernai patikrino 4258 ūkio subjektus ir nustatė 1428 neteisėtai dirbusius asmenis. Darbdaviams buvo surašyti 982 administracinių teisės pažeidimų protokolai.

Per pastaruosius dvejus metus 23,4 proc. padaugėjo pažeidimų dėl darbo ir poilsio organizavimo reikalavimų nesilaikymo; palyginti su 2012 metais, pernai 6,2 proc. daugiau nustatyta pažeidimų dėl darbo apmokėjimo (už viršvalandinį ir nakties darbą bei už darbą poilsio ir švenčių dienomis) reikalavimų nevykdymo.

Po mokesčių mokėtojų vizitavimų statybų objektuose ir viešojo maitinimo įstaigose darbas persikelia į kabinetus: surinkta daugybė medžiagos apie tikrintose įmonėse dirbančiųjų tikruosius darbo laikus, gauta informacija apie statybų rangovus, subrangovus ir kitus asmenis, buvusius statybų objektuose. Visa ši informacija dabar lyginama su oficialiai įmonių deklaruojamais duomenimis, vertinama, kurios įmonės „nusipelnė" griežtesnio VMI dėmesio, t.y. kontrolės veiksmų. Nors vizitavimų tikslas nebuvo gaudyti lakstančius „nelegalus", jų mokesčių inspektoriai rado visuose miestuose. Jau dabar tiksliai žinoma, kad rimtų nemalonumų įmonės turės dėl 12 nelegalų, 2 neblaivių asmenų. Klaipėdos ir Šiaulių įmonėse nustatyti ne pagal oficialių darbo grafiką dirbę darbuotojai. Mokesčių mokėtojų vizitavimo rezultatai toliau tikslinami.

Išsamesnė informacija žiniasklaidai: Darius Buta, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos; tel.: +370 5 2687 513, +370 615 46180, faks.: +370 5 2125 611, el. p.: d.buta@vmi.lt

2014-11-20. Valstybinė mokesčių inspekcija. Statybų objektuose ir viešojo maitinimo įstaigose – VMI ir VDI vizitavimai. www.vmi.lt

 

Pasidalink: