ltzh-CNenfrdeplrues

apstatyba.lt – Architektūra – Projektavimas – Statyba. Besidomintiems statybų rinkos naujienomis!

Statybos leidimai nebepriklausys tik nuo savivaldybių valdininkų kaprizų

Statybos leidimai nebepriklausys tik nuo savivaldybių valdininkų kaprizų Statybos leidimai nebepriklausys tik nuo savivaldybių valdininkų kaprizų

Statybos leidimai nebepriklausys tik nuo savivaldybių valdininkų kaprizų. „Mes įtvirtiname statybos leidimų išdavimo kontrolę ir sumažiname savivaldybių valdininkų norą stumdyti žmones ir savivaliauti neišduodant statybą leidžiančių dokumentų. Statybos leidimai nebepriklausys nuo kažkieno kaprizų ar savanaudiškų paskatų“, – sako ministras Valentinas Mazuronis apie šiandien jo patikslintą statybos techninį reglamentą (STR), skirtą statybą leidžiantiems dokumentams.

Šis patikslintas STR gerokai palengvins statybos pradžią visiems statytojams – investuotojams, projektuotojams, statybininkams. Nuo šiol jie gali kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją (VTPSI) prie Aplinkos ministerijos, kad ji išduotų statybos leidimą, jeigu tokio leidimo galbūt neteisėtai neišduoda ar vilkina jį išduoti savivaldybės administracija. Nustačiusi, kad dokumentas neišduodamas be pateisinamų priežasčių, VTPSI jį išduos pati.

Patikslintasis STR „Statybą leidžiantys dokumentai“ nustato atvejus, kada statytojas turi teisę prašyti VTPSI išduoti statybą leidžiantį dokumentą. Tokia teise jis gali pasinaudoti, jeigu mano, kad jo savivaldybės administracijai pateiktas prašymas išduoti statybos leidimą nepriimamas ar neregistruojamas neteisėtai – per 10 darbo dienų nuo prašymo ir visų privalomų pateikti dokumentų pateikimo dienos. Kitas atvejis – jeigu mano, kad užregistravus prašymą ir patikrinus statinio projektą, statybą leidžiantį dokumentą atsisakoma išduoti neteisėtai – per 10 darbo dienų nuo atsisakymo išduoti statybą leidžiantį dokumentą dienos. Jeigu užregistravus prašymą informacinėje sistemoje „Infostatyba“ per nustatytą terminą statybą leidžiantis dokumentas nebuvo išduotas ir apie jo neišdavimo priežastis statytojas nebuvo informuotas per 20 darbo dienų nuo statinio projekto patikrinimo termino pabaigos dienos, jis irgi gali kreiptis į VTPSI.

2014-05-02. LR APLINKOS MINISTERIJA. Statybos leidimai nebepriklausys tik nuo savivaldybių valdininkų kaprizų. Visuomenės informavimo skyrius. www.am.lt

Pasidalink: