apstatyba.lt – specializuotas tinklalapis, skirtas statybos verslo atstovams ir visiems, besidomintiems statybų rinkos aktualijomis

Baltijos šalių ir Suomijos energetikos reguliuotojai susitarė dėl regioninės rinkos gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainodaros

Baltijos šalių ir Suomijos energetikos reguliuotojai susitarė dėl regioninės rinkos gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainodaros Baltijos šalių ir Suomijos energetikos reguliuotojai susitarė dėl regioninės rinkos gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainodaros

Rugsėjo 7 d. Klaipėdoje vyko regioninis Baltijos šalių ir Suomijos nacionalinių energetikos reguliavimo institucijų (NRI) ir gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorių (PSO) atstovų susitikimas, kuriame buvo aptartos gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainodaros gairės.

Trumpuoju, t. y.  2018–2020 m., laikotarpiu įleidimo ir išleidimo taškų kainodaros modelis būtų taikomas  Baltijos šalių dujų rinkai, į kurią įeina Estija, Latvija ir Lietuva. Siekiant sudaryti vienodas konkurencines sąlygas visiems tiekėjams regione, kiekvienam įleidimo taškui regione būtų taikomas tas pats įleidimo tarifas. Taip pat PSO įpareigoti susitarti dėl pajamų tarpusavio kompensavimo mechanizmo regione.

Ilguoju, t. y. nuo 2020 m., laikotarpiu būtų taikomi vienodi gamtinių dujų perdavimo tarifai įleidimo taškuose visame Baltijos–Suomijos regione, kurie apskaičiuojami taikant optimaliausią, iš kelių alternatyvų („pašto ženklo“, pajėgumo ir atstumo įverčio ar matricinę) pasirinktą metodologiją.

Minėtas gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainodaros gaires detalizuojantį dokumentą Baltijos šalių ir Suomijos NRI atstovai ketina pasirašyti artimiausiu metu pakartotinai suderinus su PSO.

Taip pat planuojama atlikti skirtingų įleidimo ir išleidimo taškų kainodaros skaičiavimo modelių rezultatų palyginimą, kurio pagrindu ir bus pasirinktas optimalus sprendimas regioninei Baltijos–Suomijos gamtinių dujų rinkai nuo 2020 metų. Minėtam modeliavimui atlikti bus vykdomas tarptautinis pirkimas, dėl kurio vykdymo procedūrų bendrą susitarimą pasirašė Baltijos šalių ir Suomijos NRI atstovai.

Tarp Baltijos šalių ir Suomijos NRI atstovų pasiektas susitarimas dėl gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainodaros gairių, taikytinų regioniniu lygiu, leis padidinti prekybos gamtinėmis dujomis likvidumą regione, sudarys vienodas konkurencijos sąlygas tiekėjams, importuojantiems dujas iš skirtingų šaltinių, kas turėtų užtikrinti konkurencingas gamtinių dujų kainas viso regiono vartotojams bei leis efektyviau išnaudoti gamtinių dujų infrastruktūrą regione. Susitarimui įgyvendinti turės būti keičiami atitinkami įstatymai ir kiti teisės aktai, todėl būtinas visų suinteresuotų šalių aktyvus įsitraukimas.

Gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainodaros gairės parengtos įgyvendinant bendros regioninės gamtinių dujų rinkos formavimo veiksmų planą, kurį patvirtino Regioninė gamtinių dujų rinkos koordinavimo grupė, įsteigta pagal Baltijos energijos rinkos jungčių planą (BEMIP).

Pranešimą paskelbė : Aistė Griškonytė, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Pasidalink: