ltzh-CNenfrdeplrues

apstatyba.lt – Architektūra – Projektavimas – Statyba. Besidomintiems statybų rinkos naujienomis!

Savavališkos statybos: statistika, tendencijos, pasekmės

Savavališkos statybos: statistika, tendencijos, pasekmės Savavališkos statybos: statistika, tendencijos, pasekmės

Savavališkos statybos: statistika, tendencijos, pasekmės. Vienu iš prioritetinių veiklos uždavinių Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) laiko savavališkos statybos prevenciją ir jos padarinių šalinimą. Siekiant išsiaiškinti savavališkos statybos atvejus, tiek planine, tiek ir neplanine tvarka tikrinama, ar statiniai statomi turint privalomus statybą leidžiančius dokumentus, ar nenukrypstama nuo esminių projekto sprendinių. Patikrinimai atliekami ir pagal gyventojų pranešimus „Karštąja linija“.

Per 2014 m. I pusmetį nustatyti 258 savavališkos statybos atvejai (surašyti savavališkos statybos aktai). Daugiausiai jų didžiosiose šalies apskrityse: Vilniaus – 108, Kauno – 35, Klaipėdos – 32. Apie 70 proc. visų pažeidėjų – gyvenamųjų namų, pagalbinio ūkio pastatų ir kitos paskirties inžinerinių statinių (tvorų, atraminių sienučių, stoginių ir kt.) statytojai. Pagal statinio kategoriją daugiausia tai nesudėtingi (123) ir neypatingi (119) statiniai. Tačiau surizikuota savavališkai statyti ir 16 ypatingų statinių. Pagal statybos rūšį dažniausiai savavališkai vykdoma naujų statinių statyba (168), 49 savavališkos statybos aktai surašyti dėl statinio rekonstravimo, 31 – dėl paprastojo remonto, 9 – dėl kapitalinio remonto ir 1 – dėl pastato atnaujinimo (modernizavimo).

Palyginus savavališkų statybų statistinius duomenis, didelių pokyčių nepastebėta – per praeitų metų I pusmetį surašyti 246 savavališkos statybos aktai.

Pasinaudojusių galimybe „Karštąja linija“ anonimiškai pranešti apie kaimyno galbūt daromus teisės aktų pažeidimus gyventojų gausėjimas labai ryškus. Per pastarųjų trejų metų pirmuosius pusmečius atitinkamai gauta 124, 255 ir 407 pranešimai. Tačiau VTPSI pareigūnams patikrinus nurodytus faktus vietoje, pažeidimų nustatyta atitinkamai 30, 28 ir 26 proc. atvejų.

Siekdama mažinti išteklius nepagrįstiems skundams nagrinėti, VTPSI ragina gyventojus, besirengiančius statyti kad ir nesudėtingą statinį (pvz., tvorą, atraminę sienutę, pavėsinę ir kt.), apie savo ketinimus pasikalbėti su kaimynais, pagal galimybes derinti interesus. Be abejo, Statybos įstatymo nuostatos, kad statinys turi būti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, privalu laikytis visiems.

Už savivaliavimą numatyta administracinė atsakomybė. Baudos dydis priklauso nuo statytojo statuso (fizinis ar juridinis asmuo), statinio kategorijos, statybos rūšies, statybos vietos, statytojo neteisėtus veiksmus sunkinančių ar lengvinančių aplinkybių. Fiziniam asmeniui naujo nesudėtingo statinio savavališka statyba užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų, neypatingo (toks dažniausiai 1-2 butų gyvenamasis namas) – nuo trijų tūkstančių iki aštuonių tūkstančių litų. Be to, VTPSI pareigūnai surašo ir privalomąjį nurodymą pašalinti savavališkos statybos padarinius.

Tačiau savavališkai pastatytas statinys ne visada turi tapti griuvėsiais. VTPSI primena įstatymų numatytą galimybę nustatyta tvarka parengti statinio projektą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą, kai toks statinys toje vietoje gali būti pastatytas pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus. Tiesa, teks susimokėti įmoką už savavališkos statybos įteisinimą.

Informacija atnaujinta 2014-07-10.  VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS. Savavališkos statybos: statistika, tendencijos, pasekmės. www.vtpsi.lt

 

Pasidalink: