apstatyba.lt – specializuotas tinklalapis, skirtas statybos verslo atstovams ir visiems, besidomintiems statybų rinkos aktualijomis

Matavimo vienetai: matai ir svoriai

Matavimo vienetai. Matai ir svoriai: Ilgio matavimo vienetai, ploto matavimo vienetai, tūrio matavimo vienetai, svorio matavimo vienetai, skysčio matavimo vienetai, jėgos energijos ir slėgio matavimo vienetai, biralų matavimo vienetai, šilumos matavimo vienetai, laiko matavimo vienetai,  greičio matavimo vienetai, informacijos kiekio matavimo vienetai, kampo matavimo vienetai.

ILGIO MATAVIMO VIENETAI:

 

 

 

 

 

 

1 kilometras (km) = 1000 metrų (m)          

1 m = 10 decimetrų (dm) = 100 centimetrų (cm) = 1000 milimetrų (mm)

1 cm = 10 milimetrų (mm)

1 mm = 1000 mikronų (mikrometrų) (µm)

 

 

 

1 colis (inch) = 25,40 mm

1 pėda (foot) = 12 colių = 304,8 mm

1 jardas (yard) = 3 pėdos=36 coliai = 91,44 cm

1 anglų mylia (mile) = 1760 jardų = 5280 pėdų = 1609,0 m

1 jūrmylė (nautilius mile) = 10 kabeltovų = 6080 pėdų = 1853,2 m

1 geografinė mylia = 7420,0 m

1 parsekas = 3,08568×1016 metrų = 3,2616 šviesmečių

PLOTO MATAVIMO VIENETAI:

 

 

 

 

 

1 kv. kilometras (km2) = 100 hektarų (ha) = 10 000 arų (a)

1 akras = 0,405 ha = 4050 m2

1 a = 100 m2

1 m2 = 100 dm2 = 10 000 cm2

1 dm2 = 100 cm2 = 10 000 mm2

 1 kv. colis (sq. inch)= 6,45 cm2

1 kv. pėda (sq. foot) = 144 kv. colio 0,093 m2

1 kv. jardas (sq. yard)= 9 kv. pėdos = 1296 kv. coliai = 0,836 m2

1 kv. akras (sq. acres) = 4840 kv. jardų = 5280 pėdų = 4046,8 m2

1 kv. mylia (sq.miles) = 640 akrų = 258,99 ha

TŪRIO MATAVIMO VIENETAI:

 

 

 

 

 

 

 

1 kub. metras (m3) = 1000 dm3 = 1 000 000 cm3

1 litras (l) = 1 dm3

1 hektolitras (hl) = 10 dekalitrų (dl) = 100 litrų (l)

 

 

 

 

1 kub. colis (cu. inch) = 16,39 cm3

1 kub. pėda (cu. foot)= 1728 kub. col.= 0,028 cm3

1 kub. jardas (cu. yard)= 27 kub. pėdos = 0,760 cm3

1 kub. kordas (cu. cord) = 128 kub. pėdos= 3624 m3

1 registrinė laivo talpos tona (RT) = 100 kub. pėdų = 2,832 m3

1 galonas (JAV) = 3,7854 l

SVORIO MATAVIMO VIENETAI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 tona (t) = 1000 kilogramų (kg)

1 centneris (cnt) = 100 (kg)

1 kg = 1000 gramų (g)

1 kg = 2,20462262 svarų (£)

1 g = 1000 miligramų (mg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 granas (grain)= 64,8 mg

1 dramas (dram) = 27,34 grano 1,77 g

1 uncija (ounce) = 16 dramų = 437,5 grano = 28,35 g

1 svaras (pound) = 16 uncijų = 256 dramai = 112 svarų = 7000 granų = 453,6 g

1 karatas = 0,2 gramų

1 didysis anglų centneris (British/long/hundredweight) = 112 svarų = 50,8 kg

1 mažasis JAV centneris (US/Short/Hundredweight) = 100 svarų = 45,36 kg

1 didžioji anglų tona (British/long/tona) = 20 didžiųjų anglų centnerių = 1,016 t

1 mažoji JAV tona (US/Short/tona)= 20 mažųjų JAV centnerių = 0,907 t

1 trojietiška farmacinė ir juvelyrinė uncija = 480 granų = 31,1 g

1 trojietiškas farmacinis svaras = 12 uncijų = 373,27 g

SKYSČIO MATAVIMO VIENETAI:

 

 

 

 

 

 

 

 

1 anglų skysčio uncija (british liquid ounce) = 0,028 l

1 anglų pinta (british pint) = 20 anglų skysčio uncijų = 0,57 l

1 anglų kvorta (british quart)= 2 anglų pintos = 1,2 JAV kvortos=1,14 l

1 anglų galonas (british gallon) = 4 anglų kvortos = 1,2 JAV galono 4,55 l

1 JAV skysčio uncija (US Iiquid ounce) = 0,029 l

1 JAV pinta (US pint)= 16 JAV uncijų = 0,83 anglų kvortos = 0,946 l

1 JAV galonas (US gallon) = 4 JAV kvortos = 0,83 anglų galono = 3,79 l

1 anglų barelis = 163,5 l

1 JAV barelis = 158,987 l

JĖGOS, ENERGIJOS IR SLĖGIO MATAVIMO VIENETAI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1kg = 9,8 niutonų

1 niutonas (N) = 100000 dinų = 0,102 jėgos kilogramo (kgf) = 4,186 kilodžaulio (kJ)= 102 kgf

1 N - jėga, suteikianti 1 kg masės kūnui 1 m/s2 pagreitį

1 kilovatvalandė (kWh) = 3600 kJ = 3,6 MJ = 3413 Btu = 859,8 kcal

1 kilovatas (kW) = 1,341arklio galių (AG)

1 litras benzino = 8413kcal.

1 džaulis (J) = 1 vatsekundė ( Ws) = 1 niutonmetras (Nm) = 0,2390kalorijos (cal)

1 Btu = 1055,056J

1 arklio galių (AG) = 0,746kW

1 baras (bar) = 100 kPa = 100 000 paskalių (Pa) = 10,2 m2 = 0,9869 atm.

1 baras = 14,5 Psi =1000milbar

1 atm = 760 torų = 14,696 psi

1 Pa = 1 N/m2 = 750,06 mm Hg

Laisvojo kritimo pagreitis (žemėje) = 9,80665 m/s2

Atmosferos slėgis (jūros lygis) = 1,01325 bar

Atmosferos tankis (jūros lygis) = 1,225 kg/m3

BIRALŲ MATAVIMO VIENETAI:

 

 

 

 

 

1 anglų pinta (british pint) = 1,03 JAV pintos = 0,57 l

1 anglų kvorta (british quart)= 2 anglų pintos = 1,03 JAV kvortos = 1,14 l

1 anglų bušelis (british bushell)= 32 anglų kvortos = 1,03 JAV bušelio = 36,37 l

1 JAV pinta (US pinta) = 0969 anglų pintos 0,55 l

1 JAV kvorta (US quart) = 2 JAV pintos = 0,969 anglų kvortos = 1,101 l

1 JAV bušelis (US bushel)= 32 JAV kvortos = 0,969 anglų bušelio = 35,24 l

ŠILUMOS MATAVIMO VIENETAI:

 

 

 

Šiluminė vandens talpa 00 C = 79,71 cal/g = 333,52 J/g

Vandens išgarinimo energijos 1000 C = 539,55 cal/g = 2256 J/g

Specifinė šiluminė talpa (jūros vanduo) 3,5% druskingumo = 0,932cal = 3899 J/kg (tankis = 1000 kg/m3)

Oro specifinė šiluminė talpa = 1030 J/kg (tankis 1,3kg/m3)

LAIKO MATAVIMO VIENETAI:

 

 

 

 

 

 

1 min = 60 s

1 h = 60 min

1 para = 24h = 1440 min = 86400s

1 mėnuo = 28-31 paros

1 savaitė = 7 dienos

1 metai = 365-366 dienos = 8760h = 31 560 000s

1 amžius = 100 metų

GREIČIO MATAVIMO VIENETAI:

 

 

 

 

1 mazgas = 0,5144 m/s =1,852km/h

1 mylia/h (mph) = 1,61km/h = 0,447 m/s

Garso greitis sausame ore = 331 m/s

Garso greitis vandenyne =1450-1570 m/s

Žemės sukimosi greitis = 11,2 km/s

INFORMACIJOS KIEKO MATAVIMO VIENETAI:

 

 

 

 

1 bitas (b) = 0 arba 1, "teisinga" arba "klaidinga"

1 baitas (B) = 8 b

1 kilobaitas (KB) = 1024 B

1 megabaitas (MB) = 1024 KB

1 gigabaitas (GB) = 1024 MB

1 terabaitas (TB) = 1024 GB

KAMPO MATAVIMO VIENETAI:

 Laipsnis 1°= 60' = 3600" = 0,01745 rad   

Radianas 1 rad = 57,2958° = 0,1591551 r

 

 

Pasidalink: