apstatyba.lt – specializuotas tinklalapis, skirtas statybos verslo atstovams ir visiems, besidomintiems statybų rinkos aktualijomis

ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ SERTIFIKAVIMO CENTRAS, UAB (EGSC) - sertifikavimas, bandymai, CE ženklinimas

Adresas: Kaukysos g. 18,LT-11342, VILNIUS, Lietuva

Įmonės kodas: 122242822
PVM kodas: LT222428219

Tel. Nr.: (8 5) 260 0022
Tel. Nr.: (8 5) 260 0550
Faks.: (8 5) 260 0022ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ SERTIFIKAVIMO CENTRAS, UAB (EGSC) VEIKLA: Sertifikavimas, bandymai, CE ženklinimas, svarstyklių servisas. Elektrotechninių gaminių sertifikavimas, gamybos sąlygų tikrinimas saugos reikalavimų atitikčiai.

UAB „ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ SERTIFIKAVIMO CENTRAS” įmonės misija – teikti gamintojams, platintojams, valstybės ir visuomeninėms institucijoms reikiamas paslaugas siekiant, kad vartotojui rinkoje būtų siūloma tik saugi, nepavojinga gyvybei, turtui bei aplinkai elektrotechninė produkcija. Todėl EGSC, nešališka sertifikavimo įstaiga, notifikuota Žemųjų įtampų direktyvos (2006/95/EB) srityje, laikosi kokybės politikos, kurios tikslas – objektyviai ir kvalifikuotai atlikti elektrotechninės produkcijos atitikties įvertinimą pagal Europos sąjungos ir Lietuvos norminių dokumentų reikalavimus.

1992 m. gruodžio 15 d. Lietuvos Respublikos Pramonės ir prekybos ministerijos įsakymu Nr.355 įkurta VĮ „ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ SERTIFIKAVIMO CENTRAS”, kuri 1996 vasario 13 d. buvo perorganizuota į uždarąją akcinę bendrovę „ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ SERTIFIKAVIMO CENTRAS” (EGSC).

1995 m. lapkričio mėn. EGSC buvo akredituotas Lietuvos nacionalinio akreditacijos biuro atlikti elektrotechninių gaminių sertifikavimą, o EGSC Bandymų centras – elektrotechninių gaminių bandymus. Su laiku įmonė kaupė patirtį, žinias, siekė pripažinimo Lietuvoje ir užsienyje, plėtė veiklos sritį.

Šiandien EGSC išduoti atitikties sertifikatai ir bandymų rezultatai pripažįstami ne tik Lietuvoje, bet ir Europos Sąjungoje. EGSC dalyvauja Europos elektrotechnikos standartizacijos komiteto CENELEC sertifikacijos susitarimo CCA grupių darbe, bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio sertifikavimo įstaigomis ir bandymų laboratorijomis.

2004 m. UAB „ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ SERTIFIKAVIMO CENTRAS” tapo paskelbtąja (notifikuota) įstaiga Žemųjų įtampų (73/23/EEB ir jos pataisos 96/68/EEB) direktyvos srityje ir turi teisę patvirtinti atitiktį Žemųjų įtampų direktyvos (nuo 2007-01-16 galioja 2006/95/EB) reikalavimams (CE ženklinimas).

Įmonėje taip pat veikia svarstyklių serviso padalinys, kuris vykdo svarstyklių (įskaitant automobilines) prekybą, patikrą, remontą bei nuomoja etaloninius svarsčius (iki 22000 kg). Svarstyklės: automobilinės, platforminės, prekybinės.

ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ SERTIFIKAVIMO CENTRAS, UAB (EGSC) PASLAUGOS:

ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ SERTIFIKAVIMAS: UAB „ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ SERTIFIKAVIMO CENTRAS” yra akredituota pagal LST EN 45011 sertifikavimo įstaiga . Elektrotechninių gaminių sertifikavimas saugos reikalavimų atitikčiai atliekamas remiantis Lietuvos Respublikos, tarptautiniais ir Europos standartais. SERTIFIKAVIMAS - Tai procedūra, kuria trečioji šalis raštu patikina, kad produktas, procesas ar paslauga atitinka nustatytus reikalavimus.

Atitikties sertifikatas: Pagal sertifikavimo sistemos taisykles išduotas dokumentas, pažymintis, kad reikiamu būdu identifikuotas produktas, procesas ar paslauga atitinka standartą ar kitą norminį dokumentą.

Atitikties patvirtinimas: Atitiktį patvirtina sertifikavimo įstaiga, kurios kompetenciją atlikti atitikties įvertinimą patvirtina akreditacijos įstaiga (Lietuvoje – Nacionalinis akreditacijos biuras).

ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ BANDYMAI: Bandymas – tai techninių veiksmų visuma, kai pagal tam tikrą metodiką nustatoma konkretaus produkto, proceso ar paslaugos viena ar keletas fizikinių – techninių charakteristikų ir (arba) parametrų. Bandymais siekiama įvertinti atitiktį nustatant, kaip tenkinami tam tikri reikalavimai.

EGSC Bandymų centras akreditacijos srityje numatytus elektrotechninių gaminių bandymus atlieka pagal norminių dokumentų reikalavimus, taikydamas standartizuotus bandymų metodus, numatytus tarptautiniuose, Europos ir Lietuvos standartuose (IEC, EN, LST).

BANDYMŲ LABORATORIJOJE ATLIEKAMA - Elektrotechninių gaminių saugos bandymai;

klimatiniai bandymai;
mechaniniai bandymai;
medžiagų degumo bandymai;
bandymai dulkių kameroje;
deginamų kabelių dūmų tankio matavimai;
kabelių su termoplastiko izoliacija bandymai;
gaubtų sudaromų apsaugos laipsnių (IP kodai) tikrinimas.

Bandymų centre įdiegta kokybės sistema atitinka LST EN ISO/IEC 17025:2005 reikalavimus ir užtikrina bandymų rezultatų objektyvumą, bandymų duomenų slaptumą. Stengiamės suteikti aukščiausios kokybės paslaugas, bendradarbiaujame su užsakovais sprendžiant su bandomais gaminiais susijusias problemas, atsižvelgiame į jų pageidavimus bei lūkesčius.

ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ CE ŽENKLINIMAS: Atitikties įvertinimo procedūros turi būti atliktos prieš naujam gaminiui patenkant į ES rinką. Gaminių su aukštesniu rizikos laipsniu atitiktis „Naujojo požiūrio” direktyvų reikalavimams tikrinama nepriklausomose atitikties įvertinimo įstaigose (vad. notifikuotose įstaigose). Notifikuotų įstaigų išduoti atitiktį patvirtinantys dokumentai pripažįstami visose ES šalyse.

Atlikus visas atitikties įvertinimo procedūras, prieš tiekdamas naują gaminį į ES rinką, gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas parengia EB atitikties deklaraciją. Ant bet kurio gaminio, prieš jį tiekiant į rinką, turi būti pažymėtas CE ženklas, išskyrus atvejus, kai tam tikrose direktyvose nurodoma kitaip. CE ženklinimas yra privalomas ir reiškia atsakingo asmens deklaravimą, kad gaminys tenkina visus taikytinus „Naujojo požiūrio” direktyvų reikalavimus ir buvo atliktos atitinkamos atitikties įvertinimo procedūros.

SVARSTYKLIŲ SERVISAS: Aptarnaujame automobilines, pramonines, prekybines ir kitų tipų svarstykles EGSC laboratorijoje bei pas užsakovą, prekiaujame svarstyklėmis ir jas montuojame. Darbui naudojame EGSC etaloninius svarsčius bei tam pritaikytą specialų transportą. Nuomojame etaloninius svarsčius (iki 20000 kg) ir transportą.

svarstyklių patikra ir suderinimas;
svarstyklių prekyba;
svarstyklių montavimas;
svarstyklių modernizavimas į elektronines;
etaloninių svarsčių nuoma;
Svarstyklių remontas.

Krovininis automobilis MAN su hidrauliniu manipuliatoriumi

- vežimo galia iki 22 t.
- hidraulinio keltuvo max. ilgis – 8,7 m.
- max. kėlimo galia – 2,4 t.
- kėbulo ilgis – 5 m, plotis – 2,5 m (8 t.).
- priekabos ilgis – 7 m, plotis – 2,5 m (14 t.).

nuoma pervežimo ir krovos darbams.

RAKTINIAI ŽODŽIAI:

Sertifikavimas, sertifikavimo centras, CE ženklinimas, elektrotechninių gaminių sertifikavimas, elektrotechninės produkcijos atitikties įvertinimas, svarstyklės, matavimo prietaisai, svarstyklių servisas, elektrotechninių gaminių bandymai, bandymų centras, svarstyklių prekybą, patikrą, remontą bei nuomoja etaloninius svarsčius, automobilinės, platforminės, prekybinės, konsultacijos dėl gaminių CE ženklinim, atitikties Žemųjų įtampų direktyvos reikalavimams patvirtinimasPasidalink: