ltzh-CNenfrdeplrues

apstatyba.lt – Architektūra – Projektavimas – Statyba. Besidomintiems statybų rinkos naujienomis!

Būsto atnaujinimo (modernizavimo) programa

Būsto atnaujinimo (modernizavimo) programa Būsto atnaujinimo (modernizavimo) programa

Būsto atnaujinimo (modernizavimo) programa. Apie 96 proc. daugiabučių namų Lietuvoje yra pastatyti iki 1993 m. Dauguma jų yra ekonomiškai neefektyvūs. Jeigu daugiabučių atnaujinimas vyktų vien tik valstybės ir gyventojų lėšomis, tai iš biudžeto pareikalautų daugiau kaip 43 mlrd. litų, ir dėl ribotų finansinių galimybių, atnaujinimas užtruktų pernelyg ilgai.

Siekdama paspartinti daugiabučių atnaujinimo procesą, Vyriausybė parengė daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) finansinį modelį. Jame numatyta lėšų daugiabučių atnaujinimui pritraukti iš įvairių šaltinių:  Europos Sąjungos, valstybės biudžeto lėšų ir pačių gyventojų. Galimybes pasinaudoti ES lėšomis daugiabučiams atnaujinti suteikia ES iniciatyva - JESSICA.

Pagal parengtą modelį, lėšos daugiabučiams atnaujinti bus skiriamos iš Kontroliuojančiojo fondo. Jį įkūrė Lietuvos Respublikos finansų bei aplinkos ministerijos ir EIB (pastarasis paskirtas fondo valdytoju). Bankas parengė konkurso, kuriuo bus atrinkti Kontroliuojančiojo fondo finansiniai tarpininkai, sąlygas. EIB valdomas fondas per finansinius tarpininkus teiks ilgalaikes lengvatines paskolas gyventojams, siekiantiems atnaujinti savo būstą. Lėšos, investuojamos į daugiabučių atnaujinimo projektus, grįš į fondą, ir jas vėl bus galima investuoti.

Projekto atsiperkamumą lems įgyvendinamų energiją taupančių priemonių (tokių kaip stogo ir sienų apšiltinimas, šildymo sistemos atnaujinimas, langų pakeitimas naujais, balkonų įstiklinimas ir kitos) efektyvumas ir dėl to sumažėjęs mokestis už šildymą.

Valstybė - padės gyventojams kompensuodama dalį atnaujinimo (modernizavimo) darbų, iki 2015 m. spalio 1 d. butų ir kitų patalpų savininkams kompensuodama 100 procentų atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimo ir statybos techninės priežiūros atlikimo išlaidų. Nuo 2015 m. spalio 1 d. bus kompensuojama 50 procentų nurodytų išlaidų, organizuojant projekto įgyvendinimą. Asmenims, turintiems teisę į kompensaciją už šildymą, valstybė apmokės paskolos grąžinimą ir palūkanas.

Iki 2015 m. spalio 1 d. butų ir kitų patalpų savininkams kompensuojama 100 procentų faktinių, tačiau neviršijančių 0,35 Lt/kv. m per mėnesį buto naudingojo ar kitų patalpų bendrojo ploto, be PVM, atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų. Nuo 2015 m. spalio 1 d. kompensuojama 50 procentų išlaidų.

Nemažiau kaip 20 proc. sumažinus daugiabučio namo skaičiuojamąsias šiluminės energijos sąnaudas lyginant su ligtolinėmis energijos sąnaudomis, bus kompensuojama 15 proc. rangos darbų kainos. Kai energijos sąnaudos sumažinamos ne mažiau kaip 40 proc., papildoma 25 procentų parama teikiama, jeigu statybos rangos darbų sutartis daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti sudaryta iki 2014 m. gruodžio 31 d. ir šis projektas įgyvendintas iki 2015 m. spalio 1 d. 15 procentų papildoma parama teikiama, jeigu statybos rangos darbų sutartis daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti sudaryta po 2014 m. gruodžio 31 d. ir (ar) šis projektas įgyvendintas po 2015 m. spalio 1 d. Taip pat 15 procentų papildoma parama teikiama, jeigu statybos rangos darbų sutartis daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti sudaryta iki 2014 m. gruodžio 31 d. ir (ar) šis projektas įgyvendintas po 2015 m. spalio 1 dienos.

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa – tai patikimas ir efektyvus būdas, padedantis kiekvienam daugiabučio namo gyventojui atlikti savo pareigą – pasirūpinti turimu turtu. Senos statybos namų atnaujinimas dėl jų techninės būklės yra neišvengiamas, o programa suteikia gyventojams galimybę užsitikrinti paramą būsto atnaujinimo darbams. Būsto atnaujinimas kiekvienam gyventojui leidžia sumažinti šildymo išlaidas, suteikia naują gyvenimo kokybę bei komfortą ir pakelia turimo turto vertę.

JESSICA

JESSICA iniciatyvą įkūrė Europos investicijų bankas kartu su Europos Komisija, bendradarbiaudamas su Europos Tarybos plėtros banku. Iniciatyvos pavadinimas reiškia „bendrą paramą tvarioms investicijoms į miestų teritorijas", angl. Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas.

Naudodamosi šia iniciatyva valstybės narės gali skirti dalį joms skirtos ES struktūrinių fondų paramos atlyginamoms investicijoms į tvarių miestų projektus. Išnagrinėjus galimybes šią iniciatyvą taikyti Lietuvoje, pirmiausia buvo nutarta investuoti į energijos vartojimo efektyvumą, taigi – į senų daugiabučių namų atnaujinimą (modernizavimą).

Lietuva yra viena pirmųjų valstybių Europoje Sąjungoje, pasitelkusi JESSICA iniciatyvą energijos vartojimo efektyvumui didinti.

Atnaujink bustą. www.atnaujinkbusta.lt

Pasidalink: